Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 14/8

2017-07-28 13:49
Häradsbygdens SportSällskap inbjuder till årsmöte måndagen den 14 augusti 2017 kl 19:00. Ingång vid Leksands IFs kansli, vilket är detsamma som entrén till Star Restaurang.
  • Uppdaterad: 2017-07-28 13:51

Föredragningslista i enlighet med stadgarna:

1. Årsmötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av prototkolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Val av två rösträknare.

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

7. Fastställande av föredragningslista.

8. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Fastställande av medlemsavgifter.

12. Fastställande avverksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) hälften av övriga ledmöter i styrelsen väljs på 2 år och hälften på 1 år.

c) 0-3 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.

d) minst en revisor jämte suppleant/er för en tid av 1 år.

e) minst 2 ledmöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.

f) ombud till möten där föreningen har rätt att representera.

g) övriga val.

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutning.

 

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga en vecka före årsmötet.

 

Välkommen!

 

Styrelsen

Skribent: Häradsbygdens SS
Epost: This is a mailto link

HSS1

 

 

Leksands Sparbank

 

trycksakstorget

 

Dalafrakt

 

mvs

 

HSS swish

Postadress:
Häradsbygdens SS - Ishockey
Martin Öberg, Sparbanksgatan 10D
79331 Leksand

Kontakt:
Tel: 076-161 6923
E-post: This is a mailto link

Se all info